Prijava kandidata na ISO sistem

Za korišćenje Informacionog sistema osposobljavanja kandidata za vozače (u daljem tekstu: ISO) kandidat mora putem Internet explorera da otvori stranicu https://servisi.euprava.gov.rs/autoskole/prijava, nakon čega će se pojaviti prozor kao na slici.

U ovom prozoru kandidat u polje ID broj ukucava svoj ID broj pod kojim se vodi u registru auto škole,a u polje lozinka ukucava svoju loznku koju je dobio od auto školei a koju je naknadno izmenio. Nakon toga mora kliknuti na taster  posle čega se otvara strana Profil kandidata na čijoj levoj strani se nalazi 7 ponudjenih opcija.

Kandidat se može odjaviti sa sistema u bilo kojem momentu i bez obzira u kojoj opciji ili podopciji se nalazi, klikom na taster u gornjem desnom uglu što je potrebno i potvrditi klikom na taster  Ako se kandidat nije odjavio pri čemu određeno vreme nije preduzeta nijedna akcija sistem će izvršiti automatsko odjavljivanje.