Cenovnik ostalih usluga

U toku trajanja obuke, kandidati imaju obavezu da završe kurs prve pomoći nakon čega dobijaju Uverenje o položenoj prvoj pomoći, kao i da obave  lekarski pregled i dobiju lekarsko uverenje kako bi otpočeli sa praktičnom obukom. Zbog toga Auto škola Desetka auto organizuje upućivanje kandidata u ustanove koje se bave navedenim uslugama  i vrši zakazivanje, kako bi kandidatima što više olakšala ceo proces do dobijanja vozačke dozvole.

Cene nadedenih usluga možete pogledati u tabelama u nastavku.

U tabeli u nastavku možete pogledati cene dodatnih usluga koje je neophodno obaviti u toku trajanja obuke

Prva Pomoć

Medical Dental Group - Subotom

5.000,00

Lekarsko uverenje

Laboratorija Stadion Medika (tc Stadion)

1.800,00

Načini plaćanja

Kandidatima su na raspolaganju sledeći načini plaćanja:

  1. Čekovima građana u 4 rate (za cenu koja prelazi 40,000 dinara)
  2. Čekovima građana u 2 rate (za cenu od 20,000 do 40,000 dinara)
  3. Gotovinom u više rata koje dospevaju sa početkom svakog pojedinačnog dela obuke npr:Pri upisu se plaća samo cena teorijske nastave za A kategoriju (ako je nastava predviđena), a ako kandidat nema teoretsku nastavu u tom slučaju plaća samo prijavu teorijskog ispita.

    Nakon položenog ispita iz teorije, kandidat plaća cenu prvih deset časova praktične obuke, i tako nastavlja na svakih sledećih deset časova (u zavisnosti od ukupnog fonda časova).

    Nakon završene obuke plaća se prijava praktičnog ispita.