Cenovnik A2 kategorije

Desetka Auto nudi najpovoljnije cene za polaganje za dozvolu A2 kategorije. Po prostupačnim cenama dobijate teorijsku i praktičnu obuku od strane iskusnih istruktora, na pouzdanim i komfornim vozilima.

Kompletan cenovnik za A2 kategoriju možete pogledati u nastavku.

U tabeli u nastavku možete pogledati koje sve usluge ulaze u gore navedenu ukupnu cenu (cene su sa uračunatim PDV-om).

Vrsta obuke i cena za A2 kategoriju

Broj časova ako kandidat nema vozačku dozvolu

Broj časova ako kandidat ima AM

Broj časova ako kandidat ima A1

Broj časova ako kandidat ima B, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, M kategoriju

Teorijska obuka

30+10

nema

nema

5+2

CENA

18..000

-

-

4.900

Praktična obuka

30

14

7

30

CENA

60.000

28.000

14.000

60.000

Teorijski ispit

Polaže

Polaže

Polaže

Polaže

CENA

5.000

5.000

5.000

5.000

Praktični ispit

Polaže

Polaže

Polaže

Polaže

CENA

5.000

5.000

5.000

5.000

UKUPNO

88.000

38.000

24.000

74.900

Načini plaćanja

Kandidatima su na raspolaganju sledeći načini plaćanja:

  1. Čekovima građana u 4 rate (za cenu koja prelazi 40,000 dinara)
  2. Čekovima građana u 2 rate (za cenu od 20,000 do 40,000 dinara)
  3. Gotovinom u više rata koje dospevaju sa početkom svakog pojedinačnog dela obuke npr:Pri upisu se plaća samo cena teorijske nastave za A kategoriju (ako je nastava predviđena), a ako kandidat nema teoretsku nastavu u tom slučaju plaća samo prijavu teorijskog ispita.

    Nakon položenog ispita iz teorije, kandidat plaća cenu prvih deset časova praktične obuke, i tako nastavlja na svakih sledećih deset časova (u zavisnosti od ukupnog fonda časova).

    Nakon završene obuke plaća se prijava praktičnog ispita.