Korisni saveti za vozače

KORISNI SAVETI ZA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA VOŽNJE

POKRETANJE VOZILA:

Mnogi kandidati pri pokretanju vozila prave grešku tako što brzo podižu papučicu kvačila uz malu količinu gasa što dovodi do gašenja motora. I to ne bi bilo ništa strašno da se oni posle toga ne uspaniče i uplaše misleći da su već pali na ispitu, naravno bez razloga jer se gašenje motora boduje samo jednim negativnim bodom. Znači naš savet je da papučicu kvačila zadržite nekoliko metara do momenta prenosa sile tj. Da se auto stabilizuje, a na uzbrdici malo duže nego na ravnom uz dodavanje male količine gasa. Automobili sa dizel motorom imaju tu prednost da je kod njih pokretanje malo lakše nego kod benzinskih motora jer se takozvana vaga bolje oseća naročito na usponu, tako da je moguće pokretanje sa najminimalnijom količinom gasa. Kod automobila sa benzinskim motorom pokretanje na usponu se uglavnom vrši uz korišćenje pomoćne kočnice.

KORIŠĆENJE KVAČILA U VOŽNJI

ikako nemojte pritiskati pedalu kvačila bespotrebno u toku vožnje a pogotovo na nizbrdici, jer pritiskom na kvačilo točkovi se oslobadjaju od motora i vozilo dobija ubrzanje. Zato se pri promeni stepena prenosa iz većeg u manji prvo malo koči pa tek onda pritiska pedala kvačila uz istovremeno držanje kočnice kako vozilo ne bi dobilo ubrzanje dejstvom na kvačilo. Takodje pri skretanju nemojte držati pedalu kvačila već pre raskrsnice prebacite iz treće brzine u drugu i sa otpuštenim kvačilom skrećite, naravno ako vam konfiguracija raskrsnice to dozvoljava. U slučaju da morate skrenuti uz kvačilo, nakon skretanja što pre otpustite pedalu kvačila.

KORIŠĆENJE MENJAČA

Slušajte zvuk motora, ne dozvolite da motor bruji zato što vozite drugom ili prvom brzinom već prebacujte u treću, i ne dozvolite da se motor i vozilo trese zato što vozite trećom brzimo koja je u tom trenutku neprimerena za broj obrtaja koji ste postigli, već pre toga prebacite u drugu, jer se može desiti da se motor ugasi. U toku vožnje ne držite desnom rukom ručicu menjača, a nakon promene stepena prenosa (brzine, ruku vratiti na volan. Ručicu menjača izbacujte u neutralan položaj(ler) pri stajanju na crvenom svetlu na semaforu, i pri tome otpustite pedalu kvačila i držite nožnu kočnicu ili samo povucite pomoćnu kočnicu.

KORIŠĆENJE VOLANA

Volan držite pravilno obema rukama blago opuštenim i to u položaju kao na poziciji sata 10:10. Prilikom okretanja ne držite volan sa unutrašnje strane i ne dozvolite da vam se pri skretanju ruke ukrste.

Reagovanja člana komisije-ispitivača na komande i volan

Kandidati često prave nedopustive greške pri skretanju, mimoilaženju i promeni saobraćajne trake u smislu loše procene širine i prostora puta, pri čemu ispitivač deluje na komande nožne kočnice i volan, pri čemu se ispit završava. Takodje, previše malo rastojanje pri obilaženju zaustavljenih i parkiranih automobila, kontejnera i drugih prepreka, dovodi do negativnog ishoda ispita. Zato je najbolje pri obilaženju zaustavljenog vozila držati odstojanje toliko da u slučaju da vozač istog vozila naglo otvori svoja vrata možete bez opasnosti proći pored njega.

KRETANJE UZ DESNU IVICU PUTA ILI SREDINOM SAOBRAĆAJNE TRAKE

Mnogi kandidati greše tako što voze sredinom saobraćajne trake ili uz razdelnu linijua ne uz d esnu ivicu puta što dovodi do negativnog boda.Naši ulice su takve da je širina jedne saobraćajne trake za kretanje vozila u istom smeru tolika da u njoj mogu da stanu dva vozila tj.Dve kolone vozila što ne znači da vozači smeju da se kreću levom stranom iste saobraćajne trake.Kandidati to rade zato što gledaju vozače ispred sebe koji se kreću levom stranom saobraćajne trake uz razdelnu liniju,što je naravno pogrešno i dovodi do dobijanja jednog negativnog poena na ispitu. Zato je naša preporuka da vozite isključivo uz desnu ivicu saobraćajne trake bez obzira kolika je širina iste,osim u slučaju obilaženja ili preticanja.Koliko će biti rastojanje izmedju vozila i desne ivice puta zavisi od stanja i osobina puta,kao i opštih uslova saobraćaja i zato tu ne bi davali nikakve odredjene savete.

SKRETANJE ULEVO

Skretanje ulevo na raskrsnici je veoma opasna radnja zato što iziskuje dobru procenu brzine i udaljenosti vozila koja dolaze iz suprotnog smera a koja imaju prednost u odnosu na vozilakoja skreću levo. Ukoliko ta vozila zbog vozila koje skreće levo moraju da menjaju pravac i brzinu, smatra se da je došlo do oduzimanja prednosti i ugrožavanja bezbednosti od strane vozila koje skreće levo i do mogućnosti saobraćajne nezgode .

SKRETANJE UDESNO

Kod skretanja udesno kandidati greše tako što pri skretanju prave preveliki luk tj. Ne skreću uz desnu ivicu puta, već više vuku ka razdelnoj liniji što rezultira dobijanjem negativnog boda.

OBILAŽENJE I PRETICANJE

Obilaženje i preticanje su radnje kod kojih kandidati često dobijaju negativne bodove, a neretko i negativni ishod ispita. Razlog je taj što se za obilaženje i preticanje moraju ispuniti prethodni uslovi: – proveriti da u blizini nije puna linija i obeleženi pešački prelaz
– proveriti brzinu i udaljenost vozila iz suprotnog smera kako ne bi upali u takozvane makaze
– proveriti da vozilo iza nas već nije započelo preticanje
– obratiti pažnju na bočno odstojanje pri preticanju ili obilaženju vozila,tj.Ne voziti preblizu vozila ,naročito pri preticanju pešaka,bicikla ili obilaženju zaustavljenog vozila.Smatra je da je najbezbednije bočno rastojanje od vozila koje se obilazi – širina otvorenih vrata.
– proveriti da li je bezbedan povratak u saobraćajnu traku kojom smo se kretali,

SVE NAVEDENO MOŽEMO OBAVITI SAMO BLAGOVREMENO I POTPUNO IZVRŠENIM PROVERAMA.

PEŠACI I PEŠAČKI PRELAZ

Jedna od najčešćih uzroka negativnog ishoda ispita jeste nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu. Najpre treba praviti razliku izmedju pešačkog prelaza na semaforizovanoj i nesemaforizovanoj raskrsnici. U nesemaforizovanoj raskrsnici tj. raskrsnici gde nema semafora morate propustiti pešaka koji je več stupio na pešački prelaz ili pokazuje nameru da to učini, drugim rečima stoji pored pešačkog i čeka da se vozila zaustave. Kandidati često greše ne zaustavljajući vozilo ispred pešačkog prelaza smatrajuči da pešak još nije krenuo tako da ne zaustave vozilo ispred pešačkog prelaza što je naravno pogrešno i dovodi do negativnog ishoda, jer tu nema oduzimanja bodova. Kao nesemaforizovana raskrsnica u smislu propuštanja pešaka podrazumeva se i raskrsnica u kojoj je na semaforu upaljeno žuto trepćuće svetlo, pri čemu takodje treba zaustaviti voziloispred pešačkog prelaza i omogućiti pešacima da prodju. U semaforizovanim raskrsnicama je situacija malo jasnija zato što kada je vozačima upaljeno crveno svetlo, pešacima je upaljeno zeleno tako da se zna da se mora zaustaviti. Medjutim opasna je obrnuta situacija kada je vozačima upaljeno zeleno svetlo a pešacima crveno i pri tome kandidati vide pešački prelaz i odmah stanu ne gledajući semafor. Totakodje dovodi do negativnog ishoda ispita i tretira se kao ugrožavanje bezbednosti jer iznenadno stajemo, blokiramo raskrsnicu iza nas a pešake dovodimo u zabludu. Takodje moramo znati da se nasvakom skretanju na bočni put nalazi pešački prelaz, bez obzira da li je obeležen ili neobeležen. I pešaci se moraju propustiti. Provere.

Pod pravilno izvršenim proverama pri preticanju, obilaženju i promeni saobraćajne trake podrazumevaju se tri izvršene provere i to: – pogled u unutrašnje ogledalo
– pogled u spoljašne ogledalo
– provera mrtvog ugla preko ramena

Tek nakon ovih izvršenih provera uključuje se pokazivač pravca, naravno ako neko pre nas nije već krenuo u vršenje radnje. Greška je ako se samo napamet uključi pokazivač pravca a prethodno nisu izvršene sve provere. Često kandidati greše tako što previše i dugo okreću glavu gledajući unazad što dovodi do gubitka pravca i prelaska u suprotnu traku. U toku ispita se svako očigledno nekorišćenje vozačkih ogledala uz tri pomenute provere, a pri vršenju neke od radnji kao što je preticanje, obilaženje, prestrojavanje, promena trake, ocenjuje sa 5 negativnih bodova.

ZAUSTAVLJANJE NA ZNAK „STOP“

Znak stop podrazumeva obavezno zaustavljanje u ravni sa znakom ili na zaustavnoj liniji koja bi trebal biti ili u ravni sa znakom ili odmah do znaka. Ukoliko je zaustavna linija mnogo ispred znaka stop ne treba se zaustavljati na zaustavnu liniju već na sam znak. Kandidati kod znaka stop greše tako što iaoko uoče znak, ne zaustave se potpuno već uz minimalnu brzinu prolaze što je pogrešno i dovodi do negativnog ishoda ispita. Znači na znak stop mora se potpuno zaustaviti .

ZNAK UKRŠTANJE SA PUTEM SA PRVENSTVOM PROLAZA ( TROUGAO)

Razlika kod postupanja izmedju ovog i prethodnog znaka stop, je ta što kod nailaska na ovaj znak nemamo obavezu potpunog zaustavljanja već ukoliko nema vozila na put na koji nailazimo, uz proveru moćemo proći kroz raskrsnicu. Medjutim, kandidati često greše na taj način što u raskrsnici pri ulasku na put sa prvenstvom prolaza ne izvrše dobro proveru o brzini i udaljenosti vozila koja se kreću tim putem, što dovodi do toga da vozači tih vozila promene brzinu tj.oduzima im se prvenstvo prolaza što neminovno dovodi do negativnog ishoda ispita. Zato je naš savet da kad naidjete na raskrsnicu i ovaj znak dobro pogledate levo i desno pre nego što udjete na glavni put.