A2 kategorija – Obuka i polaganje za A2 kategoriju

A2 kategorija – Obuka i polaganje za A2 kategoriju

A2 kategorija je dozvola za upravljanje motociklom čija snaga motora nije veća od 35 KW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg. Upoznajte se procesom dobijanja vozačke dozvole za A2 kategoriju i započnite svoju obuku.

011 409 9817 Online prijava
Jednostavan upis i brz dogovor
Časove obuke obavljamo u širem centru grada
Preko 10 000 polaznika je prošlog kroz našu školu
Više od 20 godina iskustva - osnovani smo 1990.

A2 kategorija – Teorijska i praktična obuka

Teorijska i praktična obuka se može započeti sa 17 godina, sa koliko se može polagati teorijski ispit. Praktični ispit se može polagati sa 18 godina, sa koliko se može i dobiti vozačka dozvola.
Za upis je potrebna lična karta (na uvid), fotokopija dozvole koju kandidat eventualno već poseduje (M, AM, A1, B – zavisno koju kategoriju ima kandidat), kao i lekarsko uverenje koje treba da glasi za A2 kategoriju.

Uslovi za polaganje A2 kategorije

Osim što je potrebno da imate 17 godina kako biste započeli proces obuke za dozvolu A2 kategorije, kao i navršenih 18  godina za polaganje praktičnog ispita, za polaganje A2 kategorije je potrebno pripremiti sledeću dokumentaciju:

  • Ličnu kartu
  • Lekarsko uverenje za A2 kategoriju (neophodno i za početak praktične obuke, nije neophodno za teorijsku obuku)

Vozilo za A2 kategoriju

Kada je u pitanju vozilo na kome se vrši obuka za polaganje za A2 kategoriju, a potom i polaže ispit, važno je pomenuti da ono mora imati motor radne zapremine od najmanje 400cm3 i snage od najmanje 25kw. 

Obuka vozača za A2 kategoriju u auto školi Desetka Auto vrši se na skuteru marke Aprilia Scarabeo od 500 kubika, koji u potpunosti ispunjava sve zahteve propisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja. U pitanju je veoma lagano i pouzdano vozilo, idealno za početnike.

Fond časova i cene za A2 kategoriju

Fond časova za teorijsku i praktičnu obuku zavisi od kategorije koju kandidat već poseduje ili ne poseduje i dat je u sledećoj tabeli.

Vrsta obuke i cena za A2 kategoriju Broj časova ako kandidat nema vozačku dozvolu Broj časova ako kandidat ima AM Broj časova ako kandidat ima A1 Broj časova ako kandidat ima B, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, M kategoriju
Teorijska obuka 30+10 nema nema 5+2
CENA 18.000 - - 4.900
Praktična obuka 30 14 7 30
CENA 51.000 23.800 11.900 51.000
Teorijski ispit Polaže Polaže Polaže Polaže
CENA 5.000 5.000 5.000 5.000
Praktični ispit Polaže Polaže Polaže Polaže
CENA 5.000 5.000 5.000 5.000
UKUPNO 79.000 33.800 21.900 65.900

    Online prijava

    Prijavite se brzo i jednostavno online za manje od 30 sekundi, popunjavanjem naše kontakt forme. Nakon popunjene prijave kontaktiraćemo vas u nakraćem roku.