A kategorija – Obuka i polaganje za A kategoriju

A kategorija – Obuka i polaganje za A kategoriju

A kategorija je kategorija za upravljanje motorima i teškim triciklima čija je snaga motora veća od 15 KW. Upoznajte se procesom dobijanja vozačke dozvole za A kategoriju i započnite svoju obuku.

011 409 9817 Online prijava
Jednostavan upis i brz dogovor
Časove obuke obavljamo u širem centru grada
Preko 10 000 polaznika je prošlog kroz našu školu
Više od 20 godina iskustva - osnovani smo 1990.

A kategorija – teorijska i praktična obuka

Teorijska i praktična obuka se može započeti sa navršene 23 godine, sa koliko se može  polagati teorijski ispit. Praktični ispit se može polagati sa 24 godine, kada se može i dobiti dozvola.

Ukoliko neko poseduje A2 kategoriju najmanje 2 godine, onda se praktični ispit može polagati i dozvola dobiti i pre 24. godine. Tačnije, ako je kandidat položio za A2 kategoriju sa 18 godina, onda sa 20 godina može polagati za A kategoriju.

Uslovi za polaganje A kategorije

Osim što je potrebno da imate 23 godine kako biste započeli proces obuke za dozvolu A kategorije, kao i navršene 24 godine za polaganje praktičnog ispita, za polaganje A kategorije je potrebno pripremiti sledeću dokumentaciju:

  • Ličnu kartu
  • Lekarsko uverenje za A kategoriju,
  • Položen ispit iz prve pomoći (nije potrebno ukoliko već posedujete vozačku dozvolu B kategorije)

Šta možete voziti nakon dobijanja dozvole za A kategoriju?

Nakon što položite i dobijete dozvolu za A kategoriju, možete upravljati motociklima, kao i teškim triciklima čija je snaga motora veća od 15 KW. Ujedno imate dozvolu da upravljanje vozilima:

  • AM kategorije
  • A1 kategorije
  • A2 kategorije

Vozilo za A kategoriju

Obuka vozača za A kategoriju u auto školi Desetka Auto vrši se na motociklu KAWASAKI ER-6N OD 650 kubika, koji u potpunosti ispunjava sve zahteve propisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja. Veoma je lagan i pouzdan za početnike.

Fond časova i cene za A kategoriju

Fond časova za teorijsku i praktičnu obuku zavisi od kategorije koju kandidat već poseduje ili ne poseduje i dat je u sledećoj tabeli.

Vrsta obuke i cena za A kategoriju Broj časova ako kandidat nema vozačku dozvolu Broj časova ako kandidat ima AM Broj časova ako kandidat ima A1 Broj časova ako kandidat ima A2 Broj časova ako kandidat ima B, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, M kategoriju
Teorijska obuka 30+10 nema nema nema 5+2
CENA 18.000 - - - 4.900
Praktična obuka 40 20 14 7 40
CENA 68.000 34.000 23.800 11.900 68.000
Teorijski ispit Polaže Polaže Polaže Polaže Polaže
CENA 5.000 5.000 5.000 5.000 4.500
Praktični ispit Polaže Polaže Polaže Polaže Polaže
CENA 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
UKUPNO 96.000 44.000 33.800 21.900 82.900

    Online prijava

    Prijavite se brzo i jednostavno online za manje od 30 sekundi, popunjavanjem naše kontakt forme. Nakon popunjene prijave kontaktiraćemo vas u nakraćem roku.