AM kategorija – Obuka i polaganje za AM kategoriju

AM kategorija – Obuka i polaganje za AM kategoriju

AM kategorija je dozvola za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle kojima zapremina motora ne prelazi 50 ccm, a snaga ne prelazi 4 kW i koji ne ostavruju brzinu veću od 45 km/h. Upoznajte se procesom dobijanja vozačke dozvole za AM kategoriju i započnite svoju obuku.

011 409 9817 Online prijava
Jednostavan upis i brz dogovor
Časove obuke obavljamo u širem centru grada
Preko 10 000 polaznika je prošlog kroz našu školu
Više od 20 godina iskustva - osnovani smo 1990.

AM kategorija – Teorijska i praktična obuka

Obuka za AM kategoriju se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijska i praktična obuka se može započeti sa 15 godina, sa koliko se može polagati teorijski ispit, a praktični ispit se može polagati sa 16 godina, sa koliko se može i dobiti vozačka dozvola.
Za upis je potrebna lična karta (na uvid), fotokopija dozvole koju kandidat eventualno već poseduje, kao i lekarsko uverenje koje treba da glasi za AM kategoriju.

Uslovi za polaganje AM kategorije

Dozvola za AM kategoriju je jedina koju možete dobiti sa svega 16 godina. Već sa 15 možete početi obuku koja se sastoji iz teorijske nastave kao prvog koraka.
Nakon odslušane teorije i polaganja teorijskog ispita, potrebno je izvaditi lekarsko uverenje za početak praktične obuke. Tek nakon završetka i ovog dela obuke sledi polaganje. Položenim ispitom kandidat dobija probnu vozačku dozvolu za AM kategoriju u trajanju od 2 godine ili do 21 godine starosti.

Ukoliko posedujete dozvolu za B kategoriju i prijavite se za obuku i polaganje za dozvolu AM kategorije, odmah ćete dobiti pravu dozvolu za upravljanje vozilom AM kategorije.

Vozilo za AM kategoriju

Obuka vozača za AM kategoriju u auto školu Desetka Auto vrši se na skuteru marke Sprint Exactly od 50 kubika, koji u potpunosti ispunjava sve zahteve propisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja. Veoma je lagan i pouzdan za početnike.

Fond časova i cene za AM kategoriju

Fond časova za teorijsku i praktičnu obuku zavisi od kategorije koju kandidat već poseduje, ili ne poseduje i dat je u sledećoj tabeli.

Vrsta obuke i cena za AM kategoriju Broj časova ako kandidat nema vozačku dozvolu Broj časova ako kandidat ima B, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, M kategoriju
Teorijska obuka 30+10 5+2
CENA 18.000 4.900
Praktična obuka 7 7
CENA 11.900 11.900
Teorijski ispit Polaže Polaže
CENA 5.000 5.000
Praktični ispit Polaže Polaže
CENA 5.000 5.000
UKUPNO 39.900 26.800

    Online prijava

    Prijavite se brzo i jednostavno online za manje od 30 sekundi, popunjavanjem naše kontakt forme. Nakon popunjene prijave kontaktiraćemo vas u nakraćem roku.