Cenovnik A1 kategorije

Desetka Auto nudi najpovoljnije cene za polaganje za dozvolu A1 kategorije. Po prostupačnim cenama dobijate teorijsku i praktičnu obuku od strane iskusnih istruktora, na pouzdanim i komfornim vozilima.

Kompletan cenovnik za A1 kategoriju možete pogledati u nastavku.

Vrsta obuke i cena za A1 kategoriju

Broj časova ako kandidat nema vozačku dozvolu

Broj časova ako kandidat ima AM

Broj časova ako kandidat ima B, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, M kategoriju

Teorijska obuka
30+10

Nema

5+2

CENA

18.000 RSD

-

4.900 RSD

Praktična obuka

20

7

20

CENA

34.000 RSD

11.900 RSD

34.000 RSD

Teorijski ispit

Polaže

Polaže

Polaže

CENA

5.000 RSD

5.000

5.000

Praktični ispit

Polaže

Polaže

Polaže

CENA

5.000 RSD

5.000

5.000

UKUPNO

62.000 RSD

21.900

48.900

Načini plaćanja

Kandidatima su na raspolaganju sledeći načini plaćanja:

  1. Čekovima građana u 4 rate (za cenu koja prelazi 40,000 dinara)
  2. Čekovima građana u 2 rate (za cenu od 20,000 do 40,000 dinara)
  3. Gotovinom u više rata koje dospevaju sa početkom svakog pojedinačnog dela obuke npr:Pri upisu se plaća samo cena teorijske nastave za A kategoriju (ako je nastava predviđena), a ako kandidat nema teoretsku nastavu u tom slučaju plaća samo prijavu teorijskog ispita.

    Nakon položenog ispita iz teorije, kandidat plaća cenu prvih deset časova praktične obuke, i tako nastavlja na svakih sledećih deset časova (u zavisnosti od ukupnog fonda časova).

    Nakon završene obuke plaća se prijava praktičnog ispita.