A1 kategorija – Obuka i polaganje za A1 kategoriju

A1 kategorija – Obuka i polaganje za A1 kategoriju

A1 kategorija je dozvola za upravljanje motociklom čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i čija snaga motora ne prelazi 11 KW, kao i teškim triciklima čija snaga motora ne prelazi 15 KW. Upoznajte se procesom dobijanja vozačke dozvole za A1 kategoriju i započnite svoju obuku.

011 409 9817 Online prijava
Jednostavan upis i brz dogovor
Časove obuke obavljamo u širem centru grada
Preko 10 000 polaznika je prošlog kroz našu školu
Više od 20 godina iskustva - osnovani smo 1990.

A1 kategorija – Teorijska i praktična obuka

Obuka za A1 kategoriju sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela.

Teorijska i praktična obuka se može započeti sa 15 godina, sa koliko se može polagati teorijski ispit,a praktični ispit se može polagati sa 16 godina, sa koliko se može i dobiti vozačka dozvola.

Za upis je potrebna lična karta (na uvid), fotokopija dozvole koju kandidat eventualno već poseduje (M, AM, ,B – zavisno koju kategoriju ima kandidat), lekarsko uverenje koje treba da glasi za A1 kategoriju.

Kako izgleda obuka za polaganje A1 kategorije?

Nakon odslušane teorijske obuke i položenog ispita, počinje praktična obuka kandidata. 

Praktičan ispit za polaganje dozvole za A1 kategoriju se sastoji iz dva dela vožnje. Prvi deo čini vožnja na uređenom parkingu, odnosno poligonu. Poligon za polaganje A1 kategorije podrazumeva vežbe: održavanja pravca kretanja, vožnju između čunjeva, ubrzavanje i kočenje. Nakon toga kandidatima predstoji vožnja u saobraćaju.

Vozilo za A1 kategoriju

U skladu sa propisima, obuka za polaganje dozvole za A1 kategoriju se mora vršiti na motociklu sa motorom radne zapremine od najmanje 120 cm3, najveće konstruktivne brzine od 90km/h.

Obuka vozača za A1 kategoriju u auto školi Desetka Auto vrši se na skuteru marke Yamaha od 125 kubika, koji u potpunosti ispunjava sve zahteve propisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja. U pitanju je veoma kvalitetno i lagano vozilo, koje je pouzdano za početnike.

Fond časova i cene za A1 kategoriju

Fond časova za teorijsku i praktičnu obuku zavisi od kategorije koju kandidat već poseduje ili ne poseduje i dat je u sledećoj tabeli.

Vrsta obuke i cena za A1 kategoriju Broj časova ako kandidat nema vozačku dozvolu Broj časova ako kandidat ima AM Broj časova ako kandidat ima B, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, M kategoriju
Teorijska obuka 30+10 nema 5+2
CENA 18.000 - 4.900
Praktična obuka 20 7 20
CENA 34.000 11.900 34.000
Teorijski ispit Polaže Polaže Polaže
CENA 5.000 5.000 5.000
Praktični ispit Polaže Polaže Polaže
CENA 5.000 5.000 5.000
UKUPNO 62.000 21.900 48.900

    Online prijava

    Prijavite se brzo i jednostavno online za manje od 30 sekundi, popunjavanjem naše kontakt forme. Nakon popunjene prijave kontaktiraćemo vas u nakraćem roku.