B kategorija – Obuka i polaganje za B kategoriju

B kategorija – Obuka i polaganje za B kategoriju

B kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, odnosno vozilima čija masa nije veća od 3.5 t i koja nemaju više od 8 mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Upoznajte se procesom dobijanja vozačke dozvole za B kategoriju i započnite svoju obuku.

011 409 9817 Online prijava
Jednostavan upis i brz dogovor
Časove obuke obavljamo u širem centru grada
Preko 10 000 polaznika je prošlog kroz našu školu
Više od 20 godina iskustva - osnovani smo 1990.

B kategorija – teorijska i praktična obuka

Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka se može vršiti sa navršenih 16 godina. Polaganje praktičnog dela ispita je moguće sa navršenih 17 godina, kada se može dobiti i probna vozačka dozvola.

Kako se dobija dozvola B kategorije?

Pogledajte kako izgleda put od upisa do dobijanja vozačke dozvole B kategorije.

 1. Prvi korak je upisivanje u auto školu Desetka Auto. Pod upisom se podrazumeva sklapanje ugovora kojim se reguliše način obuke, organizovanja i sprovođenja vozačkog ispita. Za sklapanje ugovora je neophodna lična karta, a za maloletna lica mora biti prisutan jedan od roditelja. Za upis nije potrebno lekarsko uverenje
 2. Posle upisa zakazuje vam se slušanje teorijske nastave koja traje 40 časova, a organizuje se u učionici auto škole Desetka Auto. Termini se usklađuju i dogovaraju prema mogućnosti kandidata koji nastavu slušaju. Dnevno je moguće odslušati najviše 3 časa, a čas traje 45 minuta sa pauzama od 10 minuta između svakog časa. Ova nastava se završava za oko 20 dana.
 3. Nakon što ste odslušate teorijsku nastavu, prijavljujete teorijski ispit. Morate doći lično u auto školu, poneti sa sobom ličnu kartu, popuniti prijavu i uplatiti taksu za polaganje. Birate termin polaganja od onih koje je auto škola već dobila od MUP-a.
 4. Nakon što položite teorijski ispit, potrebno je izvaditi lekarsko uverenje koje vam do ovog koraka nije bilo potrebno.
 5. Birate instruktora, vozilo i počinjete praktičnu obuku. Dnevno se može voziti najviše 2 časa, a termini se takodje dogovaraju sa instruktorom.
 6. Završavate praktičnu obuku ( za oko 20 dana).
 7. U međuvremenu, dok vozite ili posle završetka obuke, položite ispit iz prve pomoći koji prijavljujete kod nas, a polažete u Crvenom krstu.
 8. Prijavite praktični ispit i položite ga.

B kategorija – Probna dozvola

Kada se položi ispiti u celosti, dobija se probna dozvola B kategorije. Probna dozvola traje godinu dana i podrazumeva određena ograničenja prilikom upravljanja vozilom.

Lica koja nisu punoletna (nemaju 18 godina) dobiće probnu vozačku dozvolu koja podrazumeva sledeća ograničenja:

 • Zabranu upravljanja vozilom bez prisustva lica koje vrši nadzor, na mestu suvozača i koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina;
 • Probnu vozačku dozvolu može koristiti samo u Republici Srbiji;
 • Zabrana upravljanja motornim vozilom u periodu od 23:00h do 05:00h;
 • Ne sme se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće;
 • Zabrana upotrebe telefona (ne sme ni HandsFree);
 • Vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom “P”, koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Punoletna lica takođe dobijaju prvo probnu dozvolu i za njih važe navedena ograničenja, osim potrebe prisustva lica u vozilu prilikom upravljanja vozilom.

Nakon isteka trajanja probne dozvole (1 godina) vozači dobijaju pravu vozačku dozvolu B kategorije, bez naknadnog polaganja.

Fond časova i cene za B kategoriju

Fond časova za teorijsku i praktičnu obuku zavisi od kategorije koju kandidat već poseduje ili ne poseduje i dat je u sledećoj tabeli.

Vrsta obuke i cena za B kategoriju Broj časova ako kandidat nema vozačku dozvolu Broj časova ako kandidat ima AM ili A1 Broj časova ako kandidat ima A2 ili A Broj časova ako kandidat ima B1 Broj časova ako kandidat ima F Broj časova ako kandidat ima M
Teorijska obuka 30+10 5+2 5+2 nema 5+2 5+2
CENA 18.000 4.200 4.200 - 4.200 4200
Praktična obuka 40 35 30 20 20 40
CENA 49.000 63.000 54.000 36.000 36.000 72.000
Teorijski ispit Polaže Polaže Polaže Polaže Polaže Polaže
CENA 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Praktični ispit Polaže Polaže Polaže Polaže Polaže Polaže
CENA 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
UKUPNO 77.000 77.200 68.200 46.000 50.200 86.200

  Online prijava

  Prijavite se brzo i jednostavno online za manje od 30 sekundi, popunjavanjem naše kontakt forme. Nakon popunjene prijave kontaktiraćemo vas u nakraćem roku.